Obec Galovany

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
18.09.2017 Zmluva o nájme hrobového miesta
37/2017 n
10.00 € s DPH Obec Galovany obec Galovany 14.08.2017
18.09.2017 Zmluva o nájme hrobového miesta
37/2017 s
10.00 € s DPH Obec Galovany obec Galovany 14.08.2017
18.09.2017 Zmluva o nájme hrobového miesta
38/2017 s
5.00 € s DPH Obec Galovany obec Galovany 14.08.2017
22.07.2016 Poskytovateľ vypracuje štúdiu uskutočniteľnosti , ktorá zahŕňa aj poradenstvo v oblasti environmentálnej a ekonomickej udržateľnosti
1000.00 € s DPH Obec Galovany MP Profit PB s.r.o. 09.06.2016
23.02.2016 Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie na stavbu rekonštrukcia kultúrneho domu Galovany
3840.00 € s DPH Obec Galovany G.P.A. s.r.o. 30.12.2015
08.10.2015 Podľa § 39 zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom.
NSWD - 09 - 09.2015
450.00 € bez DPH Obec Galovany Galileo Corporation s.r.o. 12.10.2015
08.10.2015 Zmluva o prevádzkej internetovej prezentácie a poskytovania ďalších webhostingových služieb
NSWW - 09.09.2015
200.00 € bez DPH Obec Galovany Galileo Corporation s.r.o. 12.10.2015
19.03.2015 Dodávanie kancelárskych potrieb a spotrebného materiálu.
0.00 € s DPH Obec Galovany Erika Porubiaková - COPY SERVIS 01.01.2015
09.02.2015 Predmetom zmluvy je audítorské overenie ročnej účtovnej závierky za obdobie 2015, 2016, 2017, 2018 v zmysle zákona č. 540/2007
Dodatok č.1/21.12.10
0.00 € s DPH Obec Galovany EKOAUDÍTOR spol. s.r.o. 06.11.2014
16.04.2014 Ochrana osobných údajov
č.251/2014/SekrP/4
0.00 € s DPH Obec Galovany Mesto L.Mikuláš 16.04.2014
16.04.2014 Ochrana osobných údajov
č.250/2014/SekrP/4
0.00 € s DPH Obec Galovany Mesto L.Mikuláš 16.04.2014
08.01.2013 Zneškodňovanie odpadov v súlade s § 536 Obchodného zákonníka
Zmluva o dielo - č.5
1.65 € s DPH Obec Galovany OZO, a.s. 28.12.2012
15.10.2012 Získanie dotácie z Environmentálneho fondu
4/2012
300.00 € bez DPH Obec Galovany MP Profit s.r.o 10.10.2012
21.05.2012 Úver - dofinancovanie obecnej kanalizácie vo výške 5 %.
32/020/10
3052.32 € s DPH Obec Galovany Prima banka Slovensko , a.s. 18.05.2012
21.05.2012 Zmena podmienok - celková revizibilná úroková sadzba je hodnota 12 mesačného EURIBOR + úrokové rozpätie 2,60 % p.a.
č.32/016/11
0.00 € s DPH Obec Galovany Prima banka Slovensko , a.s. 18.05.2012
Zobrazených 76 - 90 z celkových 91.
1 2 3 4 6