Obec Galovany

Zmluva

Zmluva na vyprac.štúdie uskutočniteľnosti

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Galovany

Adresa objednávateľa: Galovany č.67, 03211 pošta Svätý Kríž

IČO objednávateľa: 00315184

Názov dodávateľa: MP Profit PB s.r.o.

Adresa dodávateľa: Železničná 85/2, 017 01 Považská Bystrica

IČO dodávateľa: 50068849

Predmet zmluvy: Poskytovateľ vypracuje štúdiu uskutočniteľnosti , ktorá zahŕňa aj poradenstvo v oblasti environmentálnej a ekonomickej udržateľnosti

Zmluvná cena: 1000.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 09.06.2016

Datum zverejnenia: 22.07.2016

Dokumenty