Obec Galovany

Zmluva

Zmluva o terminovanom úvere č. 32/016/11 Dodatok č. 1

Identifikácia

Číslo zmluvy: č.32/016/11

Názov objednávateľa: Obec Galovany

Adresa objednávateľa: Galovany č.67, 03211 pošta Svätý Kríž

IČO objednávateľa: 00315184

Názov dodávateľa: Prima banka Slovensko , a.s.

Adresa dodávateľa: Hodžova č.11, 010 11 Žilina

IČO dodávateľa: 31575951

Predmet zmluvy: Zmena podmienok - celková revizibilná úroková sadzba je hodnota 12 mesačného EURIBOR + úrokové rozpätie 2,60 % p.a.

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 18.05.2012

Datum zverejnenia: 21.05.2012

Dokumenty Pdf zmluva o úvere.pdf ( veľkosť: 828,9 KB, aktualizované: Utorok 22. Máj 2012 11:45 )