Obec Galovany

Zmluva

Zmluva o poskytnutí dotácie

Identifikácia

Číslo zmluvy: PHZ-OPKI-2018-002312

Názov objednávateľa: Obec Galovany

Adresa objednávateľa: Galovany č.67, 03211 pošta Svätý Kríž

IČO objednávateľa: 00315184

Názov dodávateľa: Ministerstvo vnútra SR

Adresa dodávateľa: Pribinova 2 812 72 Bratislava

IČO dodávateľa: 00151866

Predmet zmluvy: §8a z.č.523/2004 Zz.

Zmluvná cena: 29774.99 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 23.10.2018

Datum zverejnenia: 05.11.2018

Dokumenty Pdf 117_Galovany_zmluva.pdf ( veľkosť: 196,8 KB, aktualizované: Pondelok 05. November 2018 08:14 )