Obec Galovany

Zmluva

Kúpna zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Galovany

Adresa objednávateľa: Galovany č.67, 03211 pošta Svätý Kríž

IČO objednávateľa: 00315184

Názov dodávateľa: Obec Svätý Kríž

Adresa dodávateľa: Svätý Kríž č.11 032 11

IČO dodávateľa: 00315508

Predmet zmluvy: Stavba - ČOV TURBO 125 BP

Zmluvná cena: 1161.74 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 22.10.2018

Datum zverejnenia: 24.10.2018

Dokumenty Pdf Zmluva čistička Kríž-Galovany.pdf ( veľkosť: 3 MB, aktualizované: Streda 24. Október 2018 08:57 )