Obec Galovany

Zmluva

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Galovany

Adresa objednávateľa: Galovany č.67, 03211 pošta Svätý Kríž

IČO objednávateľa: 00315184

Názov dodávateľa: Pôdohospodárska platobná agentúra

Adresa dodávateľa: Hraničná 12 815 26 Bratislava

IČO dodávateľa: 30794323

Predmet zmluvy: Dodatok č.1 k zmluve č.072ZA130013

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 19.06.2018

Datum zverejnenia: 25.06.2018

Dokumenty Pdf Dodatok č.1.pdf ( veľkosť: 1,8 MB, aktualizované: Pondelok 25. Jún 2018 11:43 )