Obec Galovany

Zmluva

Zmluva o poskytnutí služieb

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Galovany

Adresa objednávateľa: Galovany č.67, 03211 pošta Svätý Kríž

IČO objednávateľa: 00315184

Názov dodávateľa: Makroaudit s.r.o.

Adresa dodávateľa: Mlynské Luhy 46 821 05 Bratislava

IČO dodávateľa: 47012021

Predmet zmluvy: Uzatvorená podľa § 269 ods.2 zák.č.513/1991 Zb a so zákonom č.423/2015 Zz. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č.431/2002

Zmluvná cena: 500.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 06.06.2018

Datum zverejnenia: 15.06.2018

Dokumenty Pdf Zmluva Makroaudit s.r.o..pdf ( veľkosť: 3,1 MB, aktualizované: Piatok 15. Jún 2018 11:20 )