Obec Galovany

Zmluva

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Identifikácia

Číslo zmluvy: 072ZA130013

Názov objednávateľa: Obec Galovany

Adresa objednávateľa: Galovany č.67, 03211 pošta Svätý Kríž

IČO objednávateľa: 00315184

Názov dodávateľa: Pôdohospodárska platobná agentúra

Adresa dodávateľa: Hraničná 12 815 26 Bratislava

IČO dodávateľa: 30794323

Predmet zmluvy: nariadenie EÚ č.1303/2013

Zmluvná cena: 75800.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 16.03.2018

Datum zverejnenia: 28.03.2018

Dokumenty Pdf Zmluva_072ZA130013 - scan.pdf ( veľkosť: 656,2 KB, aktualizované: Streda 28. Marec 2018 10:32 )