Obec Galovany

Zmluva

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Galovany

Adresa objednávateľa: Galovany č.67, 03211 pošta Svätý Kríž

IČO objednávateľa: 00315184

Názov dodávateľa: Slovak Telekom a.s.

Adresa dodávateľa: Bajkalská 28 817 62 Bratislava

IČO dodávateľa: 35763469

Predmet zmluvy: Telekom

Zmluvná cena: 19.99 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 26.02.2018

Datum zverejnenia: 15.03.2018

Dokumenty Pdf Zmluva Telekom.pdf ( veľkosť: 1,4 MB, aktualizované: Štvrtok 15. Marec 2018 10:28 )