Obec Galovany

Zmluva

Zmluva o vydaní a používaní mandátneho certifikátu

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Galovany

Adresa objednávateľa: Galovany č.67, 03211 pošta Svätý Kríž

IČO objednávateľa: 00315184

Názov dodávateľa: Disig a.s.

Adresa dodávateľa: Záhradnícka 151 821 08 Bratislava

IČO dodávateľa: 35975946

Predmet zmluvy: § 269 ods.2 zák.č.513/1991 Zb.

Zmluvná cena: 103.20 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 21.02.2018

Datum zverejnenia: 15.03.2018

Dokumenty Pdf Mandátny certifikát.pdf ( veľkosť: 1,9 MB, aktualizované: Štvrtok 15. Marec 2018 09:33 )