Obec Galovany

Objednávka

Objednávka - program URBIS informačný systém pre obce a mestá

Identifikácia

Číslo objednávky: 3/2012

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Galovany

Adresa objednávateľa: Galovany č.67, 03211 pošta Svätý Kríž

IČO objednávateľa: 00315184

Názov dodávateľa: MADE spol.s.r.o.

Adresa dodávateľa: Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica

IČO dodávateľa: 36041688

Predmet objednávky: Objednávka - program URBIS informačný systém pre obce a mestá

Cena objednávky: 199.00 € s DPH

Objednávku vystavil: ( )

Dátumy

Dátum objednania: 15.11.2013

Datum zverejnenia: 03.04.2013

Dokumenty