Obec Galovany

Objednávka

Revízia EE - OU, DSB, Pohostinstvo

Identifikácia

Číslo objednávky: 20186

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Galovany

Adresa objednávateľa: Galovany č.67, 03211 pošta Svätý Kríž

IČO objednávateľa: 00315184

Názov dodávateľa: Miroslav Alman

Adresa dodávateľa: Galovany č. 27

IČO dodávateľa: 41739353

Predmet objednávky: Revízia EE - OU, DSB, Pohostinstvo

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: ( )

Dátumy

Dátum objednania: 29.05.2018

Datum zverejnenia: 13.07.2018

Dokumenty