Obec Galovany

Objednávka

Kontajner 110 l - 10 ks

Identifikácia

Číslo objednávky: 20185

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Galovany

Adresa objednávateľa: Galovany č.67, 03211 pošta Svätý Kríž

IČO objednávateľa: 00315184

Názov dodávateľa: FEREX ,s.r.o.

Adresa dodávateľa: Vodná č. 23, 949 01 Nitra

IČO dodávateľa: 17682258

Predmet objednávky: Kontajner 110 l - 10 ks

Cena objednávky: 284.00 € s DPH

Objednávku vystavil: ( )

Dátumy

Dátum objednania: 08.05.2018

Datum zverejnenia: 13.07.2018

Dokumenty