Obec Galovany

Objednávka

Objednávka - kancelárske kreslo

Identifikácia

Číslo objednávky: 20184

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Galovany

Adresa objednávateľa: Galovany č.67, 03211 pošta Svätý Kríž

IČO objednávateľa: 00315184

Názov dodávateľa: B2B partner

Adresa dodávateľa: Šulekova č. 2, 810 00 Bratislava

IČO dodávateľa: 44413467

Predmet objednávky: Objednávka - kancelárske kreslo

Cena objednávky: 231.60 € s DPH

Objednávku vystavil: ( )

Dátumy

Dátum objednania: 06.04.2018

Datum zverejnenia: 13.07.2018

Dokumenty