Obec Galovany

Objednávka

Mapy

Identifikácia

Číslo objednávky: 20182

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Galovany

Adresa objednávateľa: Galovany č.67, 03211 pošta Svätý Kríž

IČO objednávateľa: 00315184

Názov dodávateľa: VKÚ Harmanec s.r.o

Adresa dodávateľa: Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová

IČO dodávateľa: 46747770

Predmet objednávky: Mapy

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: ( )

Dátumy

Dátum objednania: 15.02.2018

Datum zverejnenia: 13.07.2018

Dokumenty