Obec Galovany

Objednávka

Objednávka stravné lístky

Identifikácia

Číslo objednávky: 20181

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Galovany

Adresa objednávateľa: Galovany č.67, 03211 pošta Svätý Kríž

IČO objednávateľa: 00315184

Názov dodávateľa: Le cheque dejeuner s.r.o.

Adresa dodávateľa: Tomášikova č. 23/D, 810 00 Bratislava

IČO dodávateľa: 31396674

Predmet objednávky: Objednávka stravné lístky

Cena objednávky: 425.24 € s DPH

Objednávku vystavil: ( )

Dátumy

Dátum objednania: 01.01.2018

Datum zverejnenia: 13.07.2018

Dokumenty