Obec Galovany

Objednávka

Potraviny-klimatizačná jednotka

Identifikácia

Číslo objednávky: 02018/7

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Galovany

Adresa objednávateľa: Galovany č.67, 03211 pošta Svätý Kríž

IČO objednávateľa: 00315184

Názov dodávateľa: ALTER

Adresa dodávateľa: Senická 626

IČO dodávateľa: 46280545

Predmet objednávky: Potraviny-klimatizačná jednotka

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr.Iveta Oberučová ( samostatný referent )

Dátumy

Dátum objednania: 04.06.2018

Datum zverejnenia: 28.06.2018

Dokumenty