Obec Galovany

Objednávka

Dopravné zrkadlá o rozmeroch 800x600 mm 2 ks

Identifikácia

Číslo objednávky: 46/2017

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Galovany

Adresa objednávateľa: Galovany č.67, 03211 pošta Svätý Kríž

IČO objednávateľa: 00315184

Názov dodávateľa: SIVEX s.r.o.

Adresa dodávateľa: Bzovická 30 Bratislava 851 07

IČO dodávateľa: 46485732

Predmet objednávky: Dopravné zrkadlá o rozmeroch 800x600 mm 2 ks

Cena objednávky: 333.60 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr.Iveta Oberučová ( samostatný referent )

Dátumy

Dátum objednania: 25.10.2017

Datum zverejnenia: 25.10.2017

Dokumenty