Obec Galovany

Objednávka

Objednávame si výrobu pohyblivých predlžovacích prívodov s vyhotovením protokolov podľa STN 33 1600

Identifikácia

Číslo objednávky: 2/2017

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Galovany

Adresa objednávateľa: Galovany č.67, 03211 pošta Svätý Kríž

IČO objednávateľa: 00315184

Názov dodávateľa: Miroslav Alman

Adresa dodávateľa: Galovany č. 27

IČO dodávateľa: 41739353

Predmet objednávky: Objednávame si výrobu pohyblivých predlžovacích prívodov s vyhotovením protokolov podľa STN 33 1600

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: ( )

Dátumy

Dátum objednania: 08.01.2017

Datum zverejnenia: 10.07.2017

Dokumenty