Obec Galovany

Objednávka

Geometrický plán na miestne komunikácie

Identifikácia

Číslo objednávky: 2/2012

Názov zmluvy: Real Liptov s.r.o.

Názov objednávateľa: Obec Galovany

Adresa objednávateľa: Galovany č.67, 03211 pošta Svätý Kríž

IČO objednávateľa: 00315184

Názov dodávateľa: Real Liptov s.r.o.

Adresa dodávateľa: Kapitána Nálepku č. 2027/12

IČO dodávateľa: 36735299

Predmet objednávky: Geometrický plán na miestne komunikácie

Cena objednávky: 1586.50 € s DPH

Objednávku vystavil: Devečka Stanislav ( starosta obce )

Dátumy

Dátum objednania: 07.05.2012

Datum zverejnenia: 07.05.2012

Dokumenty