Obec Galovany

Objednávka

Nákup stravných listkov

Identifikácia

Číslo objednávky: 14

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Galovany

Adresa objednávateľa: Galovany č.67, 03211 pošta Svätý Kríž

IČO objednávateľa: 00315184

Názov dodávateľa: Le cheque dejeuner s.r.o.

Adresa dodávateľa: Tomášikova 23 D, Bratislava

IČO dodávateľa: 31396674

Predmet objednávky: Nákup stravných listkov

Cena objednávky: 313.98 € s DPH

Objednávku vystavil: Iveta Oberučová ( )

Dátumy

Dátum objednania: 19.09.2014

Datum zverejnenia: 10.10.2014

Dokumenty