Obec Galovany

Objednávka

Drevo na opravu detského ihriska

Identifikácia

Číslo objednávky: 10

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Galovany

Adresa objednávateľa: Galovany č.67, 03211 pošta Svätý Kríž

IČO objednávateľa: 00315184

Názov dodávateľa: Združenie komposesorátnikov a urbarnikov

Adresa dodávateľa: Galovany

IČO dodávateľa:

Predmet objednávky: Drevo na opravu detského ihriska

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: ( )

Dátumy

Dátum objednania: 29.07.2014

Datum zverejnenia: 10.10.2014

Dokumenty