Obec Galovany

Objednávka

Sada savíc + sací kôš - Dobrovoľný hasický zbor

Identifikácia

Číslo objednávky: 7

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Galovany

Adresa objednávateľa: Galovany č.67, 03211 pošta Svätý Kríž

IČO objednávateľa: 00315184

Názov dodávateľa: FLORIAN, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Priekopská 26, 036 01 Martin

IČO dodávateľa: 36427969

Predmet objednávky: Sada savíc + sací kôš - Dobrovoľný hasický zbor

Cena objednávky: 437.06 € s DPH

Objednávku vystavil: Iveta Oberučová ( )

Dátumy

Dátum objednania: 11.04.2014

Datum zverejnenia: 10.10.2014

Dokumenty