Obec Galovany

Faktúra

Poplatok za telefon

Identifikácia

Číslo faktúry: 2472988807

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Galovany

Adresa odberateľa: Galovany č.67, 03211 pošta Svätý Kríž

IČO odberateľa: 00315184

Názov dodávateľa: Orange Slovensko a.s.

Adresa dodávateľa: Metodova č. 8, 821 08 Bratislava

IČO dodávateľa: 35697270

Predmet faktúry: Poplatok za telefon

Fakturovaná suma: 70.00 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 07.12.2018

Dátum doručenia: 09.12.2018

Datum zverejnenia: 10.01.2019

Dokumenty