Obec Galovany

Faktúra

Požiarna zbrojnica EE - zálohová platba

Identifikácia

Číslo faktúry: 3205090500

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Galovany

Adresa odberateľa: Galovany č.67, 03211 pošta Svätý Kríž

IČO odberateľa: 00315184

Názov dodávateľa: Stredoslovenská energetika

Adresa dodávateľa: Pri Rajčianke 8591/45, 010 47 Žilina

IČO dodávateľa: 36403008

Predmet faktúry: Požiarna zbrojnica EE - zálohová platba

Fakturovaná suma: 27.00 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 01.02.2018

Dátum doručenia: 10.02.2018

Datum zverejnenia: 14.03.2018

Dokumenty