Obec Galovany

Faktúra

Fakturovanie k vyjadreniu k parcele KN-C č. 84/1 v k.ú Galovany z hľadiska existencie hydromelioračných zariadení

Identifikácia

Číslo faktúry: 201240006

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Galovany

Adresa odberateľa: Galovany č.67, 03211 pošta Svätý Kríž

IČO odberateľa: 00315184

Názov dodávateľa: Hydromeliorácie, š.p

Adresa dodávateľa: Vrakunská č.29, 825 63 Bratislava

IČO dodávateľa: 35860839

Predmet faktúry: Fakturovanie k vyjadreniu k parcele KN-C č. 84/1 v k.ú Galovany z hľadiska existencie hydromelioračných zariadení

Fakturovaná suma: 69.34 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 10.01.2012

Dátum doručenia: 16.01.2012

Datum zverejnenia: 14.02.2012

Dokumenty